Anji, Jihye, Nick, Qianxiang, and Xiaoqi all join the group in 2023!